Aburi & Mentai 炙り & 明太

$2.50

Salmon Mentai

(1pc)

MT01

$4.50

Inari Mentai

MT04

$2.50

Salmon Aburi

(1pc)

AB01

$4.50

Nama Hotate Mentai (1pc)

MT02

$4.50

Aka Ebi Mentai (1pc)

MT05

$4.50

Nama Hotate Aburi (1pc)

AB02

$4.50

Tamago Mentai

MT03

$2.50

Ebi Mentai

(1pc)

MT06

$2.50

Shime Saba Aburi (1pc)

AB03